Skärgårdens Sjötransport betjänar er mångsidigt i hela skärgårdshavets område:
   
m/s Janet transporterar varor och arbetsmaskiner
Fartyget är specialiserat på för tungtransporter i skärgården.
Vi transporterar byggnadsmaterial, traktorer, lastbilar och arbetsmaskiner efter överenskommen tidtabell.


Tag kontakt
Skärgårdens Sjötransport Oy Ab
Johnny Åkerberg 040 502 1629
E-post: info@merikuljetus.fi
Hemsida